asəf


asəf
ə. Süleyman peyğəmbərin çox ağıllı və tədbirli vəzirinin adı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.